En storm i et glas forgiftet vand

“Ingen kan sige, om den cocktail af stoffer, vi dagligt udsættes for, er giftig,” advarer Lasse Egelund (Ø). (Foto: Rasmus Buch Hagelskjær)

Lasse Egelund (Ø) er forundret over, at Vejle kommune ikke vil afskaffe sprøjtemidler. ”Vi er allerede i gang med at undersøge brugen af sprøjtemidler,” svarer V-politiker, som kalder forslaget virkelighedsfjernt og en storm i et glas vand.

Af Rasmus Buch Hagelskjær

“Jeg synes, det er helt ude af proportioner, at alle kommunens borgere måske drikker giftigt drikkevand, fordi de andre politikere ikke tør sige til et par landmænd, at på den her mark må de ikke bruge kvælstof.”

Sådan lyder kritikken i dag fra byrådsmedlem Lasse Egelund (Ø). Han er utilfreds med, at resten af byrådet for tre uger siden stemte nej til hans forslag om totalt at afskaffe sprøjtegifte i Vejle Kommune.

Vigtigt at undgå hysteri
Til behandlingen af forslaget var det kun Lasse Egelund selv, der stemte for. Tre undlod at stemme, mens resten af det 31 mand store byråd stemte imod. En af dem var Niels Clemmensen (V), der er med i Natur- og Miljøudvalget:

“Det her er ren populisme fra Enhedslistens side lige op til valget. For vi har allerede sat gang i en undersøgelse, som skal fastlægge, hvad der i kommunen bruges af kemikalier – og vel at mærke en undersøgelse, som vi satte i værk, inden Lasse Egelund tog sagen op i byrådet. Vi vil have mere viden, før vi tager stilling. Derfor stemte vi nej til forslaget,” siger han.

Venstre-politikeren, der selv er landmand, understreger, at det er vigtigt at være kritisk over for brugen af sprøjtemidler.

Forskerne er uenige om, hvor stort et problem, sprøjtemidler udgør. (Foto: Scanpix)

Han forklarer også, at Lasse Egelund har en fin pointe omkring, at landmændene skal være påpasselige med ikke at bruge for meget kvælstof, og at borgerne selvfølgelig ikke skal drikke forgiftet vand. Men for Niels Clemmensen gælder det om, at debatten ikke bliver hysterisk:

“Med de stoffer, Lasse Egelund her nævner, tegner han et helt urealistisk billede af virkeligheden – det er en storm i et glas vand, og det kan jeg kun grine ad,” siger han.

Cocktail-effekten
Blandt forskere er der uenighed om, hvorvidt landbrugets anvendelse af sprøjtegifte kan være skadelig for mennesker. Nina Cedergreen, der forsker i miljøtoksikologi ved Københavns Universitet, mener for eksempel, at vi i Danmark er så dygtige til at drive landbrug, at der ikke er nogen grund til bekymring.

I den modsatte grøft står Lisbeth Knudsen, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Hun advarer mod den såkaldte cocktail-effekt, hvor kombinationen af flere stoffer kan gøre drikkevandet skadeligt:

”Med den nyeste viden om cocktaileffekter, er det helt klart mest sikkert at undgå også små mængder af sprøjtemidler. Selvom visse sprøjtemidler ikke nødvendigvis er skadelige i sig selv, så kan der være en risiko for, at en sammenblanding af flere forskellige stoffer kan få negative konsekvenser ,” siger hun.

Det er især usikkerhederne omkring den potentielt farlige cocktail-effekt, som gør, at Enhedslistens Lasse Egelund går ind for et forsigtighedsprincip og ønsker et totalt forbud mod sprøjtemidler samt en grundigere kontrol af kommunens drikkevand. Venstres Niels Clemmensen mener dog, at man allerede er forsigtige, og henviser til, at man er i gang med at undersøge kommunens brug af kemikalier.