Elevator-sagen: Pierre vil føle sig velkommen

Pierre Petersen er født med rygmarvs-brok og fik sin første kørestol som 2-årig, da andre børn lærte at gå. (Foto: Signe Laursen)

Sagen om en mulig elevator på Vejle Atletik Stadion blev nedstemt til Kultur- og Idrætsudvalgets møde i går. Formanden for ParaSport i Vejle er skuffet over beslutningen.

Af Signe Laursen

Der blev i går sagt nej tak til idéen om at bygge en elevator til klubhuset på Vejle Atletik Stadion, da Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune skulle stemme om sagen. I stedet vil udvalget gerne have lavet en rapport med en vurdering af, hvilke indsatser kommunens forskellige idrætsanlæg har brug for, for at gøre dem mere brugervenlige for kørestolsbrugere.

For 22-årige Pierre Petersen, der har siddet i kørestol hele livet, betyder afvisningen af en elevator til klubhuset, at han ikke kan dyrke atletik, som han længe har ønsket. Men værst af alt, så mister han muligheden for at hygge sig med de andre ligesindede atletikudøvere.

”De gående går op på første sal, og så kan vi sidde ude på gangen, fordi vi ikke har muligheden for at komme derop. Det er vel ikke det, der er meningen med det hele,” siger han.

Der er ofte bump på vejen for handicappede. Derfor bliver sporten et frirum, hvor ligesindede mødes, og hvor alle bør føle sig velkommen. Men Pierre føler sig ikke velkommen, når han forhindres i at deltage i sociale aktiviteter, fordi faciliteterne ikke er til det.

”De får det til at lyde, som om vi er en byrde for samfundet,” siger han.

Der skal ikke tages unødvendige hensyn
Til Fredericia Dagblad udtalte Birgitte Vind, næstformand i kultur- og idrætsudvalget, i sidste uge, at man skulle passe på med halve løsninger.

”Selvfølgelig skal vi have løst den udfordring, at ikke alle kan komme op på første sal. Med hvad med resten af stadion? Den gamle tribune burde rives ned og erstattes af en overdækket atletikhal,” sagde hun på daværende tidspunkt.

Palle E. Petersen, formand for ParaSport i Vejle, er uenig. Han mener, at det er blæse sagen op til noget, som den ikke er. Han er skuffet over kommunens beslutning, fordi ParaSport og Vejle IF fremlagde et ønske om at starte i det små, og derfor udelukkende søgte om en elevator og bedre indgangsforhold til stadion.

”Kommunen har i stedet valgt at fokusere på, at det skal være handicapvenligt over det hele, og det er selvfølelig rigtig dyrt. Det er de handicappede heller ikke interesserede i,” siger Palle E. Petersen.

Den manglende elevator kan få konsekvenser for nuværende og fremtidige handicappede idrætsudøvere, der risikerer ikke at kunne deltage, fordi idrætsfaciliteterne ikke tillader det.

Men ifølge Palle E. Petersen er det ikke kun vigtigt for parasporten. Ældre og andre dårligt gående skal også have mulighed for at begå sig på Vejle Atletik Stadion.

”Parasportsrådet i Vejle Kommune har en målsætning om at Vejle bliver parasportens hovedstad, men lige nu minder Vejle langt mere om parasportens landsby,” siger Palle E. Petersen.